Metode didactice

O variantă de recapitulare la “Ritmul în compoziţia plastică”

Toate artele sunt surori, fiecare aruncă o lumină asupra celorlalte. Voltaire

Tot în cadrul inspecţiei de definitivat, la clasa a VI-a am ales să fac o recapitulare.

Clasa: a VI-a

Disciplina: Educație plastică

Unitatea de învățare: Compoziția plastică

Subiectul lecției: Ritmul în compoziția plastică

Competențe generale vizate au ţinut de dezvoltarea sensibilității, a imaginației și a creativității artistice şi dezvoltarea capacității de receptare a mesajului vizual-plastic.

Competențe specifice

2.1 Identificarea ritmului plastic prin elementele de limbaj care-l formează

2.2 Folosirea ritmului, atât în compozițiile plastice, cât și în cele decorative

Competențe cognitive: 

– definirea ritmului plastic

– recunoașterea ritmului în compozițiile plastice

– capacitatea de prezentare a tipurilor de ritm

Competențe psihomotorii

 – dirijarea atenției (auzul, văzul) către centrul de interes sugerat

– trezirea interesului în aplicare cunoștințelor teoretice prin joc

Competențe afective

 – manifestarea interesului pentru rezolvarea sarcinilor date

– manifestarea spiritului de cooperare

Lucrurile au stat cam aşa:

Momentul organizatoric nelipsit :). Trecem la partea de recapitulare, sistematizare și

consolidare a cunoștințelor unde am făcut la tablă 3 tabele pentru fiecare rând (rânduri de bănci). ”Răspunsuri corecte/ Răspunsuri greșite.”

exemplu tabel 6-a

Am explicat clasei că fiecare rând va primi un set de 5 întrebări. Pentru fiecare întrebare, timpul de gândire este de 30 de secunde. Elevii nu vor fi nominalizati, vor răspunde cei care cunosc răspunsul la întrebare.

Vor primi întrebări referitoare la lecția predată ”Ritmul în compoziția plastică.”

Pentru fiecare răspuns corect sau incorect, se va pune o bulină în dreptul răspunsurilor corecte sau incorecte.

Set 1- întrebări

1.Ritmul este…

2.Ritmul în putem întâlni…..

3.În această imagine avem un ritm…

4.Orice operă de artă plastică are……

5.Enumerați două tipuri de ritm.

Set 2 – întrebări

1.Există ritmul…..

2.În această imagine avem un ritm….

3.Dacă ritmul este repetarea alternativă între o formă și o pauză, între o culoare și o pauză, pauza este……

4.Dați exemple de alte două tipuri de ritm.

5.Specificați un component al ritmului plastic.

Set 3 – întrebări

1.În această imagine avem un ritm…..

2.Specificați alte 2 tipuri de ritm.

3.Una din componentele ritmului plastic este întindere. Ce este întinderea?

4.Distanța dintre elementele ritmurilor se numește……

5.Atunci când dorim să punem în valoare anumite zone ale compoziției.

************************************************************************************

După finalizarea acestei activități, elevii vor fi grupați câte 4 pentru aplicarea metodei cubului. Astfel, se vor alcătui 6 grupe. Fiecare grup va primi câte o sarcină de pe una din fețele cubului: descrie, compară, asociază, analizează, aplică, argumentează.

DESCRIE – Descrie opera de artă a artistului plastic Marius Bunescu ”Bărci la Sulina”

COMPARĂ – Compară componentele ritmului plastic: calitatea, întinderea, accentul, înălțimea, celula ritmică, intervalul, pulsația.Asemănări și deosebiri.

ASOCIAZĂ – La ce ne gândim când vorbim despre ritmul dinamic și cel activ prin dilatare?

ANALIZEAZĂ – Ce ritm conține lucrarea lui Raoul Dufy și care credeți că sunt etapele de lucru?

APLICĂ – Cum poate fi folosit ritmul ondulatoriu? Exemplifică

ARGUMENTEAZĂ (pro sau contra) – E bine să folosim ritmul într-o compoziție plastică sau decorativă și de ce?

Un membru al echipei va rostogoli cubul pe bancă și va citi sarcina de rezolvat. După ce toate echipele au terminat de rezolvat, se vor citi rezultatele.

La sfârșit, se va face o scurtă și rapidă evaluare a lecției printr-un ciorchine realizat la tablă.

La analizarea rezultatelor activității și elaborarea concluziilor am evaluat activitatea elevilor, am făcut ca de fiecare dată corectarea greșelilor acolo unde este cazul şi am oferit concluzii și aprecieri.

Apreciez elevii activi și încurajez elevii timizi.

Imagini din manualul clasei a VI-a

 

 

 

Copyright © artasicopii.wordpress.com
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s