Proiecte

Proiectul Artă și Copii | CONTRIBUŢII PERSONALE ÎN CERCETAREA EDUCATIEI ARTISTIC-VIZUALE ÎN MEDIUL ȘCOLAR

Prezentul studiu este deschis, fiind într-o continuă cercetare, actualizare şi îmbunătăţire.

Scopul acestui studiu a fost acela de a identifica importanţa artei plastice în viziunea elevilor, părinţilor şi a cadrelor didactice. Studiul a mers pe o abordare constatativă, cantitativă şi calitativă cu ajutorul mai multor categorii de vârstă şi funcţii.

1. Designul cercetării

Prezentul studiu se împarte în 4 etape:

Chestionar online

Chestionar

Interviu-video: link aici —- https://artasicopii.wordpress.com/proiectul-arta-si-copii/

Jurnale de reflecţie

2. Demersul calitativ

Etapa I – Demersul calitativ

Această etapă s-a desfăşurat sub forma unor interviuri filmate cu elevii din ciclul primar şi gimnazial şi copiii de la grădiniţă (grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare) din cadrul Şcolii Gimnaziale Valea Lupului, copii cu vârste cuprinse între 3 şi 14 ani.

Interviul a constat într-un set de întrebări, având ca scop importanţa artei în viziunea lor. Întrebările au fost uşor schimbate în funcţie de vârsta participantului.

De asemenea, am considerat necesară utilizarea unor jurnale de reflecţie în ideea de a extrage cât mai multe informaţii legate despre acest subiect, jurnale ce au fost plasate către 18 elevi din clasa a VI-a.

3. Demersul cantitativ

Etapa a II-a – Demersul cantitativ

În completarea demersului calitativ, am construit două tipuri de chestionare pentru două categorii distincte: cadre didactice şi elevi.

Chestionarul online se adresează elevilor din ciclul primar şi gimnazial cu o serie de 12 întrebări vizând acelaşi scop menţionat anterior adăugând aici şi rolul muzicii în momentele de creaţie.

Al doilea tip de chestionar este aplicat unui număr de 17 cadre didactice, profesori şi învăţători. Chestionarul cuprinde un set de 10 întrebări vizând obiectivul propus.

S-a mers pe o abordare variată a metodelor de cercetare, dorind pe cât posibil înlăturarea unei cercetări simple. O astfel de cercetare îmi permite o relaţionare directă, intimă şi discretă cu participanţii vizaţi, prin introducerea unui interviu şi a unui jurnal de reflecţie.

Printr-o utilizare variată a metodelor de cercetare întăresc ideea conform căreia arta este fără dar şi poate una dintre cele mai importante surse de dezvoltare personală şi care ar trebui să fie nelipsită din programa şcolară.

4. Eşantionul de participanţi, studii de caz.

5. Colectarea rezultatelor obţinute în cadrul activității școlare. Analiza, interpretarea și  evaluarea rezultatelor.

Chestionarul online cuprinde un set de 12 întrebări de tip grilă, cu răspunsuri scurte şi răspunsuri multiple. Elevii participanţi la acest chestionar au avut vârste cuprinse între 10-15 ani cu o preponderenţă de 27,9% pentru vârsta de 14 ani, respectiv clasa a VIII-a.

Fig.55

Fig.56

La întrebarea Care sunt materiile tale preferate? s-au adunat 69 de răspunsuri dintre care 21 de răspunsuri au vizat disciplina educaţie plastică, adică un procentaj de 30,4%. Pe al doilea loc este matematica cu 14 răspunsuri (20,3%), iar pe al treilea loc se află limba şi literatura română cu un total de 9 răspunsuri (13%), urmând limba engleză (10,1%), educaţia fizică (7,2%) etc.

Fig.57

Participanţii la chestionar au fost rugaţi să argumenteze de ce preferă o anumită disciplină, majoritatea (un număr de 64 de răspunsuri) motivând că au o pasiune pentru disciplina respectivă, o înţeleg mai bine, dar şi pentru că profesorul se face plăcut şi înţeles.

Exemple: „În opinia mea , materia enumerată mai sus (educaţia plastică) îmi place deoarece ne dezvoltă simţul artistic şi creativitatea.” ; „Pt că doamna profesoară știe să explice și să fie inţeleasă”; „Îmi place educaţia plastică deoarece mă relaxează şi mă face să fiu mult mai creativă”; „Deoarece stimulează creativitatea și abilitatea de a crea un desen după o temă dată.” etc.

Întrebaţi dacă le place ora de educaţie plastică, aceştia au răspuns într-un procentaj de 97,1%afirmativ şi 2,9% negativ, mai exact 67 de răspunsuri DA şi 2 răspunsuri NU. Cele două răspunsuri negative au fost motivate pe faptul că „Nu mă pricep la desen”.

Şi de această dată, participanţii au fost rugaţi să motiveze, indiferent de răspuns. 65 dintre răspunsuri din totalul de 67, preferă această oră pentru că se simt relaxaţi, liberi în a se exprima, îşi pot exersa cât mai mult creativitatea etc.

Exemple: „Este important ca elevilor să le placă profesorul. Dacă le place profesorul, înseamnă că elevilor le va plăcea și materia pe care o predă.”;

 „Pentru că este o oră foarte frumoasă în care suntem liberi să ne exprimăm prin intermediul artei.”;

„Da, îmi place. În primul rând , desenul (educaţia plastică ) este pasiunea mea , iar în al doilea rând, doamna profesor este foarte implicată . Astfel că, pe lângă orele normale în care stăm în bancă învăţând , în ora de educaţie plastică , nu numai că învatam teoria şi o punem în practică, ci ne şi relaxăm în timp ce ne îmbogăţim cunoştinţele cu privire la artă.”;

” Îmi place ora de educaţie plastică, deoarece îmi stimulează creativitatea şi mă ajută să mă exprim.”;

” E ora în care trebuie să îţi foloseşti imaginaţia şi să creezi după părerea mea … nu te judecă nimeni şi este foarte distractiv …” etc.

Rugaţi să-şi spună părerea cu privire la importanţa artei în educaţia unui copil, 68 din totalul de 68 de răspunsuri consideră că arta ne ajută să ne exprimăm liber, să fim inventivi, să ne exprimăm sentimentele, să ne dezvoltăm noi pasiuni, este un mod de comunicare şi exprimare a tuturor emoţiilor etc.

Ce înseamnă desenul pentru tine? este cea de-a opta întrebare cu un total de 66 de răspunsuri.

Exemple:

Este modul prin care pot să mă exprim și să fiu eu însămi.”

„Modul de exprimare a sentimentelor.”

„Desenul înseamnă, pentru mine, o formă liberă de exprimare.”

„Arta plastică inseamnă schiţarea viitorului cu creionul, înseamnă dăruire nu numai pentru o notă ci şi pentru o posibilă carieră, la fiecare oră învăţăm că trebuie să ne dăm frâu liber imaginației . Consider că, şcolile din România ar trebui să investească mai mult şi să pună un accent mai mare asupra activităților legate de artă.”

„Pentru mine desenul este o activitate prin care îmi dezvolt creativitatea, dar şi prin care îmi schimb starea de spirit în bine.”

„Desenul, pentru mine înseamnă un loc relaxant , unde nimeni nu te judecă . Sunt doar eu şi foaia.” etc.

Consider că muzica joacă un rol important şi poate fi o sursă de inspiraţie, prin urmare am introdus următoarea întrebare: Consideri că muzica ajută în creearea unor lucrări de artă? Din totalul de 69 de răspunsuri, 49 (71%) au considerat muzica ca fiind importantă în procesul de creaţie, 7 (10,1%) persoane au considerat că nu este importantă, iar restul de 13 (18,8%) persoane au spus că nu stiu dacă muzica ajută sau nu în acest context.

Fiind întrebaţi de ce, aceştia (61 răspunsuri) motivează că muzica îi relaxează, este o sursă de inspiraţie, influenţează emoţiile, poate schimba starea de spirit etc.

Cum ai dori să se desfăşoare ora de educaţie plastică în şcoala în care înveţi? este penultima întrebare din setul de 12 întrebări. Au fost înscrise 65 de răspunsuri, printre care: „Ora de educaţie plastică aş dori să se desfăşoare mai des pentru că îmi place.”; „Ora de educație plastică se desfășoară cum îmi place. În schimb ar fi foarte frumos dacă școala ar investi puțin mai multe fonduri în aceasta ora. Să facă un laborator în care sa fie șevalete și pânze. Să fie şi un opţional. Să pot desena mai mult la școală.”; „Să lucrăm în echipe de câte 2-4 şi să ne dezvoltăm în echipă imaginaţia.” etc.

Ultima întrebare Cu ajutorul desenului şi a noţiunilor acumulate putem să ne dezvoltăm cunoştinţele în diverse domenii (exemplu: vestimentaţie). Daţi alte exemple.

58 de elevi consideră că îşi pot dezvolta abilităţile şi deprinderile în domeniul arhitecturii, a design-ulu interior şi exterior, a sculpturii, origami, zugrăvit, la scris (în ideea de a deveni scriitor) etc.

Prin urmare, părerile, opiniile şi argumentele elevilor întăresc ideea că arta este fără dar şi poate una dintre cele mai importante surse educaţionale, nelipsită din programa şcolară.

  Copyright © artasicopii.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s